Levenstestament

In een levenstestament legt u bepaalde zaken en wensen vast als u tijdelijk of langdurig niet meer in staat bent uw eigen beslissingen te nemen. Het kan ook zijn dat u voor goed zelf niet meer in staat bent veel zaken zelf te regelen. In deze situaties is het raadzaam om wensen in uw leven vast te leggen. Zo kunt u onder andere uw vertrouwenspersoon vastleggen, aangeven wanneer uw vertrouwenspersoon uw belangen behartigt, en tal van andere persoonlijke wensen en voorkeuren tijdens uw leven.

Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

Er is een verschil tussen een ‘gewoon testament’ en een ‘levenstestament’. Een levenstestament geldt zolang u leeft. Een testament regelt de zaken voor na uw overlijden. Het is belangrijk dat uw levenstestament en uw testament goed op elkaar aansluiten. Wij zien in de praktijk vaak dat de vertrou­wenspersoon uit het levenstestament in het testament tot executeur wordt benoemd; dit is de persoon die de erfenis afwikkelt. Voor meer informatie rondom testament en levenstestament verwijzen wij u door naar Benschop & Sterling Notarissen in Middelharnis.